• loading...
    Loading...

    Please follow our commenting guidelines.

    1 Comment

    1. Thank you, Ms. Acosta — isa ako sa biktima ng mga drug addicts. Pero walang Human Rights personnel ang nag-iimbestiga kung ano ang nangyari sa kin.