• loading...
    Loading...

    Please follow our commenting guidelines.

    1 Comment

    1. hindi lamang politico ang may bahid ng kurakotan,pati na mga militar nahawa na rin ng sakit na ‘pagnanakaw’ sa kaban ng bayan…maawa na po kayo sa mga Pilipinong ginagatasan ninyo…..