• .
    Loading...

    Please follow our commenting guidelines.

    1 Comment

    1. Sana po ay tumagal sa serbisyo itong mga segunda manong helicopter na binili ni Voltaire Gazmin. At ang dapat pong ibuhos nya sa helicopter ay sukang paombong pagka’t maasim po ang panlasang inyong mararanasan kapag nadinig nyo syang umawit ng “Betcha By Golly Wow.”