Hindi Mali, Pandi

0

NI WILMOR PACAY 3RD

(Para sa Kadamay at sa mga nagpapatuloy)

Binabakuran nila ang
sa tingin nila’y kanila lamang.

Bakurang bakal-
pataas nang pataas.


Anupa’t labag ito sa aming mga atungal-
Anupa&’t labag ito sa ating batas, balasubas.

Binibili nila,
ang sa tingin nila’y produkto.

Hindi namin ipinagbibili ang aming karapatan, hangal.
Nais namin, karapatan sa paninirahan.

Prinsipyo namin, ang semento’t bato-
Hindi tulad ng inyong plastik at bakal, gahaman.

Pinagbibintangan kaming marahas.
Pinararatangan kaming lumabag sa batas.

Kaming binibigyan ng presyo,
sa bawat ulo’t anino.

Inuusig, sinisipa kaming nagmula sa labas,

ng mga diyos-diyosang, nasa sa loob – naghihimagas.

Hinahatulan kaming marahas,
binibilangan ng bukas.

Ngunit hindi, mali,
wala namang presyo itong aming pag-aaklas.

At kahit sabihing marahas-
hindi namin isusuko, ang natitira naming armas.

Share.
.
Loading...

Please follow our commenting guidelines.

Comments are closed.