• Limang Tula

  0

  Sa Surigao Del Sur

  Ito ang tiyak: sa mababaw na libingan,
  lasap pa rin ng mga uod ang takot
  ng pinagpipiyestahang katawan
  nang lumapat ang lamig
  ng metal na nguso ni Kamatayan
  sa kaniyang pawisang sentido–
  Halik-paanyaya sa nakaabang na mundo
  isang segundo ang layo
  mula sa kalabit ng gatilyo.

  Wala sa hapag ng lungsod ang lasa ng takot.

  Sa lungsod kung saan
  ang balitang isinasapinggan
  ay inihahanda sa malayong kusina:
  “Rebelde ba o militar?”
  sambit mo sa pagitan
  ng mga pagnguya.
  Samantala, di kalayuan
  sa lunan ng mga pagpaslang
  silang mga luntian,
  sukbit ang bigat ng itim
  na karahasan–dagundong
  ang halakhakan, habang

  Patuloy sa pagpapak ang mga uod,
  Patuloy ka sa pagnguya’t paglunok-


  sa mga mata,
  bubuka ang bibig sa masarap na anyaya
  sa mga tainga,
  lalasapin ng dila ang isinubong balita
  sa ilong,
  gagalaw ang mga talim ng ngipin
  sa bibig,
  para sa nakaabang na lalamunan.

  ***
  Tanawin

  Pasko na naman, O kay tulin ng araw,
  Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang

  Nagsa-karagatan ang kalsada
  nang dumalaw sa lungsod ang ulan.
  ‘Sang dalampasigan ang bangketang
  Himpilan ng mga nag-aabang
  (na may kabu-kabuteng panangga)
  sa tumal ng jeep-bangkang sasakyan.

  Pasko, Pasko, Pasko na namang muli
  Tanging araw nating pinakamimithi

  Buti nalang may balsang kariton
  (na kanina lang prutas ang laman)
  na sumusuong sa mga alon
  maitawid lamang sila habang
  si Kris Aquino ay lumalamon
  sa tarpolin ng isang tindahan.

  Samantala, tuloy sa pagtugtog
  ang malaking ispiker sa tabi:
  Ang pag-ibig naghahari…

  ***

  Tahimik

  Tahimik ang walang pangalan
  sa wikang nauunawaan.
  Sintahimik ng ilang taon nang
  abandonadong bahay.
  Sa wikang nauunawaan,
  multo ang tawag mo
  sa nanananahan dito
  at hindi itong tahimik na walang pangalan.
  Tunog ng nagsasarang mga tindahan,
  halimbawa, na susundan
  ng mga blangkong mukha
  pauwi sa kani-kaniyang tahanang
  iniilawan ng lamlam.
  Hindi ito nalalayo sa katahimikan
  pagkatapos ng handaan:
  walang kibo ang kaninang
  kumakalansing na mga pinggan
  sa ngayo’y nagdiriwang,
  humihiyaw na kawalan.

  ***
  Ang Pusa sa Tindahan

  May pusang nahihimbing
  sa may tindahan.
  Kung paanong hindi siya nagigising
  (o kunwaring hindi nagigising)
  sa mga baryang kumakalansing
  pambili ng yosi at Sting
  (o Cobra), ng kendi at sitsirya,
  pampaload ng ALLTXT20
  o FLEXITIME 50,
  hindi ko alam.
  Basta’t nakaaaliw pagmasdan
  ang umaangat-bumababa niyang tiyan.
  Sa bawat paghinga, maalala mo ang lola mong
  minsan mong binantayan sa pagtulog
  sa takot na baka ibuga na niya
  ang kaniyang huling hininga.
  Hindi ako nag-aalala.
  Malusog ang pusang ito; tila pinalulusog pa
  ng kaniyang mga panaginip.
  Madalas akong managinip
  ng mesang naghahakot ng alikabok
  sa isang silid na walang ilaw,
  walang dumadalaw.

  Hindi ako gumagalaw.
  Palagi, nakaupo lang ako roon,
  naghihintay sa kung ano.
  Hindi ko maaaring gambalain
  ang sinisilungang dilim.
  Gusto kong naroroon ako sakaling
  magtipon ang mga pusa
  upang muling magkita-kita
  sa pamayanang umiiral lamang kung gabi
  habang ang lahat ay tulóg
  at nananaginip.

  ***

  Pagbabalik

  Pagkatapos ng Pag-aabang sa Kundiman 2

  Singhaba ng daan
  patungo sa bago ninyong lilipatan
  ang titig mo sa akin habang papalayo ka,
  hila ng iyong mga magulang.

  Marahil, hindi mo na kasi nagawang ibilin
  na ingatan ko ang makikinis na batong
  inipon natin mula sa inakalang bukal,
  maging ang basket na sumasalo
  sa mapupulang aratiles sa likod-bahay.

  Sa mga taong nagdaan, batid kong
  batid mong walang nakapigil
  sa pagbabagong bihis ng ating bayan
  (ang mga bato ay bato na lamang,
  tumanda na ang mga batang
  kaagaw ng mga ibon sa aratiles),
  sapagkat nagbabalik kang walang gulat
  ang mga mata, kahit pa kinakaharap
  ang malaon nang palaisipan
  ng mga umalis at naiwan.

  Malaon na ring tumigil sa paghihintay
  silang mga natutuyo’t nalaglaglag sa lupa.

  Ni R Estrada

  Share.
  .
  Loading...

  Please follow our commenting guidelines.

  Comments are closed.