• loading...
    Loading...

    Please follow our commenting guidelines.

    1 Comment

    1. Dapat yong replica ni “Lolong” doon ilagay sa harap ng Senado/Congress….yan ang tama na lugar na dapat paglagyan…A Symbol of Corruption…