• May Anyo ang Makata

  0

  NI LUI QUEANO

  Sa paghulaw ng nagdaangulan
  Ramdam ang alingasngas ng hangin
  Kahit pagatol-gatol lamang
  Tumitiim sa kaibuturan
  Lumilikha ng sugat
  Kahit minsang pitik
  Minimithi lagi ang katahimikan
  Sa mga tikatik
  Kahit sinusuway wari
  Ng mga bubungan ng pananaginip
  Marami pa ring kabalyerong
  Nangangahas mag lakbay
  Pangkating makabayan
  Na walang dalang mithiin
  Sa makikitid na daan ng tagumpay
  Balakyot lagi ang paglaban
  Lalo na’t pinupulot sa hangin
  Ang mga kataga ng pagkatha
  Hindi ito pag lalagom lamang
  O paratang o kabalintunaan
  Nagkalat ang kulto ng pag samba
  Kung kaya ditto na bubulid
  Ang pagbagsak ng bayan
  Kabataang naliligaw ng landas
  Panahonito ng pagninilay-nilay
  Dapat sagutin ng mga makata
  Mga baluktot na kataga
  Kinakailangan ang pagtulig sa
  Tuwirang tuwirinang mga salita
  Halimbawa’y sa mga impeng dayo
  Kumakamkam sa mga lupang katutubo
  Hindi kailan man nagwawakas
  Ang pagbaklas sa mga malinggawi
  Lalo’t pinuno ang nag-uuwi
  At siyang naghahari ng dahas
  Ang makata’y manghuhubog
  Hindi lamang ng mga salita
  Upang mag-usig at lumikha ng alimpuyo
  Pumapanig dapat sa pangunguna
  Bumubuwag sa mga pedestal
  Ng mga naghaharing-uri
  Padron ng inaapi’t kinukutya
  Episodyo ito nang panahong
  Binabalinguyngoy ng maraming salita
  Dahil maraming makata
  Sinimsim ng rangya
  Ngunit may higit na pintas na dapat ikatuwa
  May anyo ang makata
  Kapag pumupurol na ang pluma
  Dapati hasa’t ipangtaga
  Upang sumuhay ang ragasa!

  Share.
  .
  Loading...

  Please follow our commenting guidelines.

  Comments are closed.