• Pag-uli: Mga Alaala at Pagbabalik

  0

  Quick Shop

  Pilit niyang inaalala sa kanyang isipan. Thank you for coming sir, come again. Sigurado siyang pamilyar siya sa babaeng iyon o kilala siya nito. Kabayan Hotel, Pasay, Rotonda.

  Getting High

  Ipinaalala ng hangin kay Kate ang nalalapit niyang pag-alis, ang walang katiyakang pagbabalik. Niyaya siyang umakyat nina RC, Lloyd, at Kyle sa helipad. Sumakay siya sa kakaibang trip.


  Pangkaraniwang Araw

  Shinzu contact solutions, this is James, your customer care assistant, how may I help you? Naalala niya ang void calls kahapon. “Are you a fucking Filipino?” Call ended.

  Guisadong Recado

  Pinagsabay igisa ni Marga ang sibuyas at bawang para sa sinangag. Sunog ang bawang at hilaw naman ang sibuyas. Naalala niya: tuition ng panganay at upa sa bahay.

  Wow Mali
  Madaling-madali si Pacheco sa pagsagot sa midterms. Alternate T at F ang sinagot niya sa Test 1. Naipasa na niya nang maalala niyang: Write the word TRUE if…

  WILMOR PACAY 3RD

  Share.
  .
  Loading...

  Please follow our commenting guidelines.

  Comments are closed.