• Pag-uli: Mga Alaala at Pagbabalik

  0

  Dean’s Lister
  Dalawang linggo bago mag-finals, pinaalala na ni Casandra sa kanyang tatay ang notice of delayed payment. Ilang oras bago mag-exam, naalala niyang tanging si Dean Velez ang sagot.

  Hidden Sick
  Nanunuot pa rin ang lamig kahit doble na ang kanyang jacket. Hindi siya pinatutulog ng lamig at nginig. Naalala niya ang mga naatraso niya sa Maynila. Biglang uminit.

  Estacion X
  Binibilang niya ang mga taong nasa prusisyon, isa, isandaan, mahigit pa. Ilan kaya sa kanilang matutupad ang panalangin? Inayos niya ang napigtas na tsinelas at naglakad pakabilang direksiyon.

  Putol
  Habang kumakain, inikot nila ang plato bago umalis ang inang si Tenyang. Bibili lang daw siya ng tela sa Divisioria para sa tanggap niyang rush. Walang silbing pamahiin.


  Hilaw
  Isa at kalahating basong tubig sa bawat isang gatang ng bigas. Apat na basong tubig lang kung tatlong gatang. Ang hindi niya maalala: ang detalye ng kanyang kontrata.

  WILMOR PACAY 3RD

  Share.
  .
  Loading...

  Please follow our commenting guidelines.

  Comments are closed.