• loading...
    Loading...

    Please follow our commenting guidelines.

    1 Comment

    1. Maraming bilyonaryo sa Pilipinas, pero ang daming walang trabaho. Iyong may trabaho, ubod ng baba ang sweldo kaya may trabaho man, pobre pa rin ang mga tao. Bukod diyan, walang libreng health care paris ng sa Cuba at Costa Rica. Wala rin Libreng public university education. Ang gobierno ay ubod ng corrupt, kaya patuloy ang paghihirap ng bansang Pilipino.