Sa pamamagitan

0

Sa isang mesang
pagitan sa
inyong dalawa
hindi mo nagawang
saluhin ang tamang
mga salita upang
ilarawan sa kanya
ang balak mo ngayong
araw ngMartes, tanghaling
tapat.
Walang may gustong
umari ng katapatan.
Mailap ang katotohanang
hindi mabasag ng
pinakamaingay na
katahimikang lumulukob
sa inyong pagdidili. Pupunan
ng pilit na pagtango
ang dapat sana’y pag-iling
at pagtutol.
Mapapako sa
hangin ang mga nasang
ikinubli hanggang sa kapwa
kayo umuwi ng bitbit
ang inyong mabibigat
na buntong hininga.

Lilisan kayo at maiiwan
ang sagot sa upua’t
mesang para lamang
sa nag-iisa.

Share.
.
Loading...

Please follow our commenting guidelines.

Comments are closed.