• TATLONG TULA

  0

  Baybay

  At sa sandaling lisanin ka ng mga titik, ng mga salita, ng mga talata, ng mga pahina, hanapin sa gula-gulanit na mga damit, pira-pirasong mga katawan, bali-baling mga kalansay ang mga salitang hindi mo na marinig sa lakas ng busina ng mga sasakyan sa kalsada, sa takatak ng mga teklado ng de-kuryenteng kahon, sa kalansing ng iilang baryang natira sa pagbili ng mga libro’t babasahin sa eskuwela. Marami ka pang babasahing mga pahina ng mga kuwento ng dalagang walang blusang nakabulagta sa aspaltadong kalsada, ng lalakeng ang mga mata’y dilat na’t leeg ay nakagapos ng nagbabagang alambre, ng isang hindi na makilala sa nagkanda-basag niyang bungo. Mga pahinang hindi mo pa mababasa ‘pagkat abala ka sa pagpapakahulugan sa mga -ismong nakasulat sa pisara, sa pagtatangi sa sarili mong realidad labas sa realidad ng iba. Ang mga gula-gulanit na mga damit, pira-pirasong mga katawan, bali-baling mga kalansay ang magtatagpi-tagpi ng iyong alaala ng iyong sumpang patuloy na tatanganan ang pluma at iguguhit sa pirasong papel ang isang tuldok, hanggang sa maging isang linya, hanggang sa maging titik ng mga salita ng mga talata ng mga pahina ng mga kuwento ng iyong bayang kay tagal ring nilisan ng mga salita.

  * * *

  Ang ‘Di Malilimutang Parang


  Bumulagta ang mga dahon sa gitna ng parang. Nanginig ang mga sanga pagkarinig ng ungol ng mga punglo. Tumangis nang itinarak ang itak sa tagiliran, paulit-ulit hanggang sa dumanak paibaba ang natatagong katas nito. Wari’y dinidilig ang nangatuyong balat. Wari’y hinuhugasan ng luha ang nagnanaknak na sugat sa nilamuray na katawan. Tahimik na nagmamasid ang kagubatan sa unti-unting pagbagsak ng puno. Marami nang nangabuwal. Marami nang nagsipagbalik sa kanilang pinagmulan. Ngayo’y mataba na ang lupang dinilig ng dugo ng mga buhay na kanyang iniluwal. Ngayo’y higit nang matayog ang tindig nilang mga naiwan sa gitna ng parang.

  * * *

  Isang Taóng Retorika

  “P*T*NG *N*, SUMUNOD KAYONG LAHAT!”
  kung pagbabago raw ay nais makita
  ‘Di iyon putaheng ihahain sa mesa
  basta na lamang dadamputin
  titikman pagpapasa-pasahan
  ng mga daliri’t naglalaway na dila
  Baka nakakalimutang
  kapalit nito ay –

  “If I have to kill you, I’ll kill you. Personally.”
  Gaya ng mga katawang
  nagtampisaw sa sariling dugo, putik
  mga bangkay, inilalako sa eskinita gabi-gabi
  pinagpipiyestahan ng mga klik at flash!
  pinagsasaluhan ng mga matang binubusog
  ng takot at pangamba
  ng mga lábing nangatuyo’t uhaw sa katotohanan
  ng mga taingang nagkandabingi na
  sa mga palahaw ng mga naulila,
  sa mga nakaririnding:

  “Son of a bitch! Do not make us your dogs!”
  Aba’y oo nga! ‘Di naman kami aso na basta-basta
  susunod sa bawat mong utos
  kakagat sa bawat biyayang ipinapain
  aalulong sa bawat tulong na ipinagkait
  Matagal nang
  nabigtal ang pagkakatali
  nakalas ang tanikalang
  sumasakal sa aming kalamnan.
  Malaya na (sana) kami!
  Malaya na rin naming masasabing:

  “P*t*ng *n*! Pag hindi mo sinunod ang batas,
  p*t*ng *n* ka sa kin!”
  Ikaw na higit pa sa batas ng mga batas
  Sa walang pakundangang pamamaslang
  sa mararalitang nalulong sa droga,
  sa magsasakang nagbubungkal ng lupa.
  Katarungan ang sigaw ng apatnapu’t pitong
  mga ngalang walang mukha –
  mukhang ipininta
  ng iyong bakal na mga kamay,
  pinatingkad ng kanilang dugo’t luha.

  Katarungan ang isinisigaw ng
  mga katutubo sa kabundukan
  silang pinalalamon ng mga bala at bomba,
  nilalasing ng tear gas at tubig-imbornal.
  At sa kanilang pagsusumamo’y
  iyo lang sambit:
  “Collateral damage, pasensya.”

  CLARIZA CASSANDRA CONCORDIA

  Share.
  .
  Loading...

  Please follow our commenting guidelines.

  Comments are closed.